تعبیر تراشییدن موی سر در خواب

چهارشنبه 16 فروردین 1396 ساعت 23:56

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن مو، مانند موی سر در خواب به مال و سامان و عمر طولانی تعبیر میشود. کندن یا تراشیدن موی زیر بغل یا موی عورت و زهار در خواب به پرداخت وام و قرض و رفع غم و غصه و پیروی از سنت پیامبرص تعبیر میشود. دیدن زلف در خواب نشانه درستکاری و محافظت از مال و دارایی میباشد.


  دیدن مو، مانند موی سر در خواب به مال و سامان و عمر طولانی تعبیر میشود. کندن یا تراشیدن موی زیر بغل یا موی عورت و زهار در خواب به پرداخت وام و قرض و رفع غم و غصه و پیروی از سنت پیامبرص تعبیر میشود. دیدن زلف در خواب نشانه درستکاری و محافظت از مال و دارایی میباشد. تعبیر خواب کامل مو در تعبیر خواب مو

اگر تار مو در غذا ببینید یا در گلو یا دهان یا لای دندان ببینید یا خوردن مو  در خواب علیرغم اینکه وجه زیبایی ندارد بسیار خوب است و شما از نعمات زیادی بهره مند خواهید شد . اگر ببینید که مو از دهان بیرون می آید به معنی کفر نعمت شماست که قدر موقعیت های خود را نمی دانید و ایراد کار را جستجو می کنید .

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.